Rehabilitacja

Paweł w ośrodku Neuron w Bydgoszczy

strona internetowa Ośrodka Neuron 

turnus marzec 2012

Tak Paweł ćwiczył podczas jednego z turnusów:

Z Panem Szymonem:

Z Panem Marcinem - w pająku:


Sala z Panią Anią:


Poniżej skany wypisów z rehabilitacji. Na nich szczegółowo jest opisane, co Paweł wykonuje w trakcie rehabilitacji:
                                                                    Zajęcia z logopedą: Zajęcia z pedagogiem:


Kinezyterapia: 
                                        Faktura za turnus. Ten w marcu kosztował 4.200 zł:
                                             Przykładowe zaświadczenie o zakwalifikowaniu na kolejny turnus - to zeskanowane dotyczy rehabilitacji w maju. Teraz zbieramy na turnus lipcowy.
Kwota na zaświadczeniu wynosi 2300 zł, to zajęcia podstawowe, jednak w miarę możliwości staramy się wykupić dodatkowe zabiegi. Chcemy aby Paweł wykorzystał ten czas maksymalnie.